arrow_drop_down_circle

HOW CAN WE HELP?

GALL PORTH EIRIOLAETH CAERDYDD A’R FRO…

  • Eich cynorthwyo i wneud synnwyr o'ch sefyllfa, eich gofal cymdeithasol, anghenion cefnogaeth a'r opsiynau sydd yn agored i chi.
  • Rhoi'r wybodaeth, cyngor a chymorth fel y gallech ddarganfod y gwasanaethau cywir i gyrraedd eich anghenion.
  • Eich cynorthwyo i ddeall gwybodaeth, trafodaethau, a phrosesau fel y gallech wneud penderfyniadau gwybodus.
  • Eich cynorthwyo i sicrhau bod rhywun yn gwrando, siarad ar eich rhan, eich cyfeirio at wasanaethau eiriolaeth - gan gynnwys eiriolwr proffesiynol annibynnol (EPA).

YDY PORTH EIRIOLAETH CAERDYDD A'R FRO YN ADDAS I MI?

YDY: Os ydych chi'n 18 oed neu'n hŷn, yn byw yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg, ac yn derbyn gofal cymdeithasol/cefnogaeth gan wasanaethau cymdeithasol (neu yn credu y dylech chi)

YDY: Os ydych chi'n weithiwr gofal/cefnogol proffesiynol, ymarferwr, gofalwr, neu'n berson sydd yn poeni am ofal a chefnogaeth gymdeithasol rhywun arall


GWASANAETHAU A DOLENNI

PECYN CYFRYNGAU

CYSYLLTU

Am wybodaeth bellach am Borth Eiriolaeth Caerdydd a'r Fro, cysylltwch â ProMo-Cymru: